Rusija u sajber ratu protiv GMO

Poslednjih nekoliko godina zapadni, prvenstveno američki, političari i mediji optužuju Rusiju kako se putem informacionih tehnologija dvadeset i prvog veka meša u politička i društvena pitanja na prostoru SAD-a, Velike Britanije i drugih Zapadnih zemalja. U svetlu medijskih natpisa o tome jedna stvar je privukla pažnju dva istraživača sa Državnog univerziteta u Ajovi (Iowa State…

GMO usevi štite organske useve

Grupa istraživača sa Univerziteta u Merilendu (University of Maryland) objavila je novo istraživanje u časopisu Saopštenja Nacionalne Akademije nauka (Proceedings of the National Academy of Sciences) u kojem je zaključeno kako je genetički modifikovan kukuruz otporan na insekte drastično smanjio upotrebu insekticida u Sjedinjenim Američkim Državama, te je došlo do tzv. halo efekta kojim koristi…

GMO u Rusiji: Intervju s doktorom Aleksandrom Pančinom

Da li su GMO zabranjeni u Rusiji? Da li su ruski naučnici protiv GMO? Koliko je raširena pseudonauka u Rusiji? Kako se boriti protiv nje? Odgovore na ova, ali i na mnoga druga pitanja vezana za GMO, nauku i pseudonauku u Rusiji možete saznati ako pročitate naš intervju s ruskim biologom, piscem i popularizatorom nauke, doktorom…

GM kukuruz bolji je od konvencionalnog!

Grupa italijanskih istraživača – Elisa Pellegrino, Stefano Bedini, Marco Nuti i Laura Ercoli – objavila je meta-analizu pod nazivom Uticaj genetički modifikovanog kukuruza na agronomske, ekološke i toksikološke karakteristike: meta-analiza podataka dobijenih sa terena u poslednjih 21 godinu (eng. Impact of genetically engineered maize on agronomic, environmental and toxicological traits: a meta-analysis of 21 years…

Toksikološko društvo SAD-a o sigurnosti hrane dobijene iz GMO-a

Toksikološko društvo Sjedinjenih Američkih Država izdalo je saopštenje u novembru 2017. godine pod nazivom “Sigurnost hrane za ljude i stoku dobijene od genetički modifikovanih useva.“ U Saopštenju se nalazi kratak pregled genetički modifikovanih useva – osnovni opis, komercijalni uspeh, polemika vezana za označavanje GMO proizvoda i dosadašnji rezultati analiza o sigurnosti. Ključna opažanja Društva se…

Omega 3 riblje ulje dobijeno iz biljke? GM lanik je rešenje

Smanjenje globalnih zaliha ribe postaje veliki ekološki problem, kao i problem osiguravanja dovoljno hrane za ljude. Ukoliko bismo mogli proizvoditi riblje ulje na kopnu, smanjili bismo ogroman pritisak koji riblja industrija vrši na okeane. Ovako nešto bi uskoro moglo postati moguće zahvaljujući biotehnologiji. Pozitivni uticaji ribljeg ulja na zdravlje ljudi su široko poznati, a oni…