Australija razmatra uvođenje GM šafranike na tržište

Australska Kancelarija regulatora za tehnologiju gena (The Office of the Gene Technology Regulator – OGTR) zaprimila je prijavu za odobrenje uvođenja na tržište genetički modifikovane šafranike. Zahtev je predala kompanija GO Resources Pty Ltd. Prijavom se traži odobrenje za uvođenje dve linije genetički modifikovane šafranike modifikovane da smanji ekspresiju dva gena biosinteze masnih kiselina kako…

Prve genetički modifikovane jabuke stižu na tržište SAD-a

Genetički modifikovana Arktička jabuka će se pojaviti na policama prodavnica u Sjedinjenim Američkim Državama početkom novembra ove godine. Ova jabuka je modifikovana tako da ne tamni nakon sečenja, a zanimljivo je da je marketinški plan kompanije Okanagan Specialty Fruits, koja ju je razvila, upravo naglašavanje činjenice kako se radi o genetički modifikovanom organizmu.   Prošle…

Brazil odobrio genetički modifikovanu šećernu trsku

Brazil je odobrio komercijalni uzgoj genetički modifikovane šećerne trske, što predstavlja veliki korak za šećernu industriju ove zemlje i prvo odobrenje za komercijalni uzgoj GM šećerne trske bilo gde u svetu. Zahtev za odobrenjem podnet je još 2015. godine od strane Centra za tehnologiju Kanaveira (CTC Centro de Tecnologia Canavieira SA) koji je i razvio…

Prve domaće sorte GM pamuka na tržištu Indije

Indijska vlada bi uskoro trebalo da dopusti uvođenje na svoje tržište tri nove sorte genetički modifikovanog pamuka koje su razvijene na univerzitetima ove zemlje, pa će tako ovaj GM pamuk biti prva domaća GM biljka na tržištu Indije. Indijsko Veće za poljoprivredna istraživanja (Indian Council of Agricultural Research) je izdalo preporuku za odobrenje uvođenja semena…

Genetički modifikovani usevi u komercijalnom uzgoju 2015. godine

U svetu je 2015. godine bilo gotovo 180 miliona hektara obradive površine zasađeno genetički modifikovanim usevima. Od toga se preko 70 miliona hektara nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama; 90 miliona hektara kombinovano u Argentini, Brazilu, Indiji i Kanadi. Ostalih 20 miliona hektara je raspoređeno u 23 zemlje širom sveta. Iako se u naučnim institucijama razvijaju…

Prva GM životinja za ljudsku ishranu

Američka administracija za hranu i lekove (U.S. Food and Drug Administration) odobrila je sredinom novembra 2015. godine prvu genetički modifikovanu životinju namenjenu za ljudsku ishranu. U pitanju je genetički modifikovan losos koji nosi komercijalni naziv AquAdvantage losos. Nakon dugog i iscrpnog ispitivanja, FDA je zaključila kako je meso ovog lososa jednako sigurno za konzumaciju kao…

GM životinje dostupne na tržištu

Nigde na svetu nisu dostupne genetički modifikovane životinje koje se koriste za ishranu ljudi, ili koje se koriste za ishranu drugih životinja, iako protivnici GMO-a često navode kako su one svuda prisutne, dajući pri tome i “dokaze” u vidu fotografija tih životinja (više o ovome pročitajte ovde). GM životinje se mogu pronaći u okviru naučnih…