Zakonska regulativa i proces uvođenja GMO na tržište Evropske unije

Pre nego detaljnije prikažemo ovaj proces, objasnićemo razloge zbog kojih smo odlučili da se ovom temom pozabavimo na našoj stranici. Prvi razlog je taj što je država Srbija sebi postavila strateški cilj da se priključi Evropskoj uniji. Zbog toga će, neumitno, morati da dođe do usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s onim u EU. Stoga smatramo potrebnim…

Međunarodni sporazum o biološkoj sigurnosti

Na međunarodnom nivou od 2003. godine na snazi je “Protokol iz Kartagine o biološkoj sigurnosti” (eng. The Cartagena Protocol on Biosafety) kojim je uređeno sigurno rukovanje, transport i korišćenje živih modifikovanih organizama. Protokol definiše živi modifikovan organizam ili LMO (od eng. Living Modified Organism) kao: “Svaki organizam koji u sebi sadrži novu kombinaciju genetskog materijala…