Da li neko kontroliše proizvodnju i distribuciju GMO-a?

Da – svaka GM kultura mora proći strogu kontrolu još u toku samog razvoja. Ako se pokaže da ne postoji opasnost za zdravlje životinja, ljudi i okoline onda se može pokrenuti postupak za traženje odobrenja za distribuciju na tržištu. Svaka država poseduje sopstvene zakone vezane za proizvodnju, uvoz i promet genetički modifikovanih organizama. Veoma detaljno…

Po čemu je genetički inženjering poseban?

  Tehnike genetičkog inženjeringa posebne su po tome što nam omogućavaju najprecizniju modifikaciju gena nekog organizma. One nam omogućavaju da, doslovno, uzmemo jedan poželjan gen iz jednog organizma i ubacimo ga u drugi. Ova dva organizma čak ne moraju ni biti iste vrste. Starije metode genetičke manipulacije nam nisu omogućavale ovakvu preciznost. Možemo, na primer,…

Koje tehnologije omogućavaju nastanak genetički modifikovanih organizama?

Ranije smo već spomenuli da se genetički modifikovani organizmi dobijaju primenom tehnologije genetičkog inženjeringa. U nastavku ćemo detaljnije prikazati tu tehnologiju. Pored ove tehnologije, za uspešnu proizvodnju genetički modifikovanog organizma potrebna je i tehnologija kulture tkiva. Ta se tehnologija odnosi na rast i umnožavanje ćelije izvan organizma te regeneraciju cele biljke od jedne (genetički modifikovane)…

Da li je manipulacija genima nova stvar?

Ne. Manipulacijom gena ljudi se bave već hiljadama godina. Čim je primitivni čovek počeo da ukršta poljoprivredne kulture počeo je, u stvari, da manipuliše genima. Ukrštanje biljaka ili životinja je upravo to – genetička manipulacija, jer ukrštanjem dve biljke ili životinje nastojimo dobiti neke bolje ili nove karakteristike kod njihovih potomaka. Još od početka dvadesetog…

Genetički modifikovan organizam

Jeste organizam (dakle, biljka ili životinja) čija je genetska struktura izmenjena korišćenjem tehnike genetičkog inženjeringa. Geni su nosioci naslednih osobina, fizičke i funkcionalne jedinice nasleđivanja koji su sastavni deo DNK. DNK (eng. DNA) je skraćenica od izraza dezoksiribonukleinska kiselina i odnosi se na nukleinsku kiselinu koja sadrži uputstva za razvoj i pravilno funkcionisanje svih živih…

Šta označava skraćenica GMO?

GMO je skraćenica od izraza genetički modifikovan organizam (eng. Genetically Modified Organism). Često se u svakodnevnom govoru može čuti da se skraćenica GMO koristi kao pridev uz neku imenicu (npr. GMO paradajz, GMO kukuruz). To je, međutim, nepravilno. Ukoliko želimo da dodamo skraćeni pridev “genetički modifikovan” nekoj imenici onda je pravilno reći GM paradajz ili…