Afera Seralini

Široj javnosti verovatno najpoznatija naučna studija koja je ispitivala uticaj GM biljaka na zdravlje životinja jeste ona sprovedena od strane francuskog biologa Žil-Erika Seralinija (Gilles-Éric Séralini) i saradnika koja je objavljena 2012. godine u časopisu Toksikologija hrane i hemikalija (Food and Chemical Toxicology). U toj studiji pod nazivom Dugoročna toksičnost Roundup herbicida i na Roundup…

Usevi stvoreni genetičkim inženjeringom: iskustva i potencijali – pregled izveštaja Nacionalnih akademija nauka, inženjerstva i medicine SAD-a

Odbor je saslušao više od 80 prezentacija stručnjaka sa širokim spektrom stručnosti, iskustva i pogleda na GM useve. Pregledali su i više od 700 dokumenata i komentara koje su im poslali pojedinci i organizacije o specifičnim rizicima i koristima koje bi mogle biti vezane za GM useve i prateću tehnologiju. Naravno, detaljno je ispitana i…

Mit 4: GMO uzrokuju oštećenja organizma i rak – Pustajeva studija

Mit o kojem se najviše priča, koji je sveprisutan u medijima, koji izaziva najviše straha u javnosti i koji se koristi kao glavni “argument” u borbi protiv genetički modifikovanih organizama, jeste onaj koji tvrdi da GMO uzrokuju oštećenja tkiva, i rak kod životinja i ljudi koji ih unose u svoj organizam. Ovaj mit je neraskidivo…

Mit 3: Jedemo meso GM goveda

Na internetu i u medijima kruže informacije kako na tržištu postoje “strašna” GM goveda čije meso se nalazi u slobodnoj prodaji, i koje pogubno utiče na zdravlje ljudi. Uz ovu informaciju obično se dodaje i fotografija goveda koje izgleda ovako: Ovde se, međutim, ne radi o GM govedu. U pitanju je rasa goveda koja se…

Mit 2: GM biljke uništavaju biodiverzitet

Jedan od mitova koji se vežu za GM biljke jeste da one imaju poguban uticaj na biodiverzitet na Zemlji. Pre nego se posvetimo ovom mitu, objasnićemo na šta se pojam biodiverzitet odnosi. Biodiverzitet ili biološki diverzitet odnosi se na bogatstvo različitosti biljnog i životinjskog sveta na jednom području. Možemo da govorimo o biodiverzitetu vašeg dvorišta,…

Mit 1: Ne postoje istraživanja koja pokazuju da je GM hrana sigurna

Postoji i verzija mita koja kaže da uopšte ne postoje istraživanja koja ispituju uticaj GM hrane na zdravlje organizma. Dr. Kristofer Preston (Christopher Preston) sa Univerziteta u Adelajdu objavio je 2011. godine kratak tekst u kojem je izložio rezultate svoje pretrage “PubMed” baze podataka za takvim istraživanjima. U analizu su ušli radovi koji su zadovoljili…

Razbijanje mitova o GMO

U ovoj sekciji bavićemo se razbijanjem različitih mitova o genetički modifikovanim organizmima koji kruže u medijima, na internetu i u mnogim publikacijama. Cilj nam je da prikupimo što više mitova, i izmišljenih i pogrešno protumačenih podataka o genetički modifikovanim organizmima, te da ih uporedimo sa onim što kaže nauka. Trenutno o genetički modifikovanim organizmima kruže…