Biosimilari

Kako se i hemijski lekovi mogu podeliti na originalne i generičke, tako i biološki lekovi mogu biti referentni i biosimilari. Originalni (inovatorski, brand-name) je onaj koji je prvi razvijen, koji za to ima patentnu zaštitu na određeni vremenski period, a generički je kopija toga referentnog leka, koja može da se proizvodi i distribuira nakon isteka…

Biotehnološki lekovi – I deo

Šta je to biološki lek? Prema Zakonu o lekovima i medicinskim sredstvima Republike Srbije lek se definiše na sledeći način: Lek je proizvod koji se stavlja u promet u određenoj jačini, farmaceutskom obliku i pakovanju, a koji sadrži supstancu ili kombinaciju supstanci za koju se pokazalo da ima svojstvo da leči ili sprečava bolesti kod…