Australija razmatra uvođenje GM šafranike na tržište

Australska Kancelarija regulatora za tehnologiju gena (The Office of the Gene Technology Regulator – OGTR) zaprimila je prijavu za odobrenje uvođenja na tržište genetički modifikovane šafranike. Zahtev je predala kompanija GO Resources Pty Ltd. Prijavom se traži odobrenje za uvođenje dve linije genetički modifikovane šafranike modifikovane da smanji ekspresiju dva gena biosinteze masnih kiselina kako…

Prve genetički modifikovane jabuke stižu na tržište SAD-a

Genetički modifikovana Arktička jabuka će se pojaviti na policama prodavnica u Sjedinjenim Američkim Državama početkom novembra ove godine. Ova jabuka je modifikovana tako da ne tamni nakon sečenja, a zanimljivo je da je marketinški plan kompanije Okanagan Specialty Fruits, koja ju je razvila, upravo naglašavanje činjenice kako se radi o genetički modifikovanom organizmu.   Prošle…

Brazil odobrio genetički modifikovanu šećernu trsku

Brazil je odobrio komercijalni uzgoj genetički modifikovane šećerne trske, što predstavlja veliki korak za šećernu industriju ove zemlje i prvo odobrenje za komercijalni uzgoj GM šećerne trske bilo gde u svetu. Zahtev za odobrenjem podnet je još 2015. godine od strane Centra za tehnologiju Kanaveira (CTC Centro de Tecnologia Canavieira SA) koji je i razvio…

Prve domaće sorte GM pamuka na tržištu Indije

Indijska vlada bi uskoro trebalo da dopusti uvođenje na svoje tržište tri nove sorte genetički modifikovanog pamuka koje su razvijene na univerzitetima ove zemlje, pa će tako ovaj GM pamuk biti prva domaća GM biljka na tržištu Indije. Indijsko Veće za poljoprivredna istraživanja (Indian Council of Agricultural Research) je izdalo preporuku za odobrenje uvođenja semena…

GM kukuruz u borbi protiv raka

Nova postignuća u biotehnologiji omogućila su razvoj genetički modifikovanih biljaka koje ne samo da imaju veće hranljive vrednosti, već mogu i pozitivno uticati na zdravlje ljudi. Jedna takva biljka jeste i nova sorta GM kukuruza koji je modifikovan tako da ne proizvodi aflatoksin. Aflatoksin je prirodna hemikalija koju proizvodi gljivica, a predstavlja veliki rizik za…