Da li Monsanto i ostale agro-kompanije zloupotrebljavaju patentnu zaštitu semena?

Poslednjih osamdeset i pet godina ista patentna zaštita koja pokriva sve druge izume – od novih procesa do novih mašina – se primenjuje i na seme, biljke i druge poljoprivredne proizvode. To je žila kucavica inovacija, priznata u celom svetu. Međutim, anti-GMO aktivisti sada stalno insistiraju na tome da genetički inženjering koristi patentnu zaštitu kako…

Toksikološko društvo SAD-a o sigurnosti hrane dobijene iz GMO-a

Toksikološko društvo Sjedinjenih Američkih Država izdalo je saopštenje u novembru 2017. godine pod nazivom “Sigurnost hrane za ljude i stoku dobijene od genetički modifikovanih useva.“ U Saopštenju se nalazi kratak pregled genetički modifikovanih useva – osnovni opis, komercijalni uspeh, polemika vezana za označavanje GMO proizvoda i dosadašnji rezultati analiza o sigurnosti. Ključna opažanja Društva se…

Omega 3 riblje ulje dobijeno iz biljke? GM lanik je rešenje

Smanjenje globalnih zaliha ribe postaje veliki ekološki problem, kao i problem osiguravanja dovoljno hrane za ljude. Ukoliko bismo mogli proizvoditi riblje ulje na kopnu, smanjili bismo ogroman pritisak koji riblja industrija vrši na okeane. Ovako nešto bi uskoro moglo postati moguće zahvaljujući biotehnologiji. Pozitivni uticaji ribljeg ulja na zdravlje ljudi su široko poznati, a oni…

Ko kontroliše lanac snabdevanja hranom?

Uobičajeni anti-GMO narativ je da velike međunarodne kompanije pokušavaju da „kontrolišu lanac snabdevanja prehrambenim proizvodima“ putem patenata i vlasništva nad kompanijama koje proizvode seme. Ironija je u tome što su protivnici biotehnologije biljaka ostvarili znatno veći stepen „kontrole.“ Vrlo mali broj mogućih „GMO“ useva je komercijalizovano, bilo u razvijenom svetu, bilo u zemljama u razvoju.…

Australija razmatra uvođenje GM šafranike na tržište

Australska Kancelarija regulatora za tehnologiju gena (The Office of the Gene Technology Regulator – OGTR) zaprimila je prijavu za odobrenje uvođenja na tržište genetički modifikovane šafranike. Zahtev je predala kompanija GO Resources Pty Ltd. Prijavom se traži odobrenje za uvođenje dve linije genetički modifikovane šafranike modifikovane da smanji ekspresiju dva gena biosinteze masnih kiselina kako…

Genetički modifikovan pirinač za smanjenje gladi u svetu

Naučnici su napravili važan korak u dugoročnom projektu koji za cilj ima unapređivanje fotosinteze u pirinču kako bi se povećao prinos i kako bi se zadovoljile potrebe za hranom milijardama ljudi širom sveta. Grupa naučnika sa Univerziteta u Oksfordu radi na projektu nazvanom Pirinač C4, a u okviru kojeg je u pirinač ubačen jedan gen…